Beğendik Abi | Urla Mutfağı
 • 15 Nisan 2021, Perşembe

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE – 1 TARAFLAR

 • İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”), Cami Atik Mah. Tatar Cami Sok. No:12 Urla,İZMİR adresinde faaliyette bulunan Beğendik Abi Yiyecek İçecek Servisi Gıda Turizm Limited Şirketi (“Şirket”) ile Şirket’in ürün ve hizmetlerini internet sitesinden satın alan kişi (“Müşteri” veya “Tüketici”) arasında Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği uyarınca elektronik ortamda akdedilmiştir.

Şirket ile Müşteri tek başına “Taraf”, birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

 • Müşteri, Şirket’ten ürün ve hizmet satın alarak, işbu Sözleşme’nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aynı şekilde Şirket de aşağıdaki hususları Müşteri’ye beyan ve taahhüt eder. Bu nedenle, hizmet satın alınırken Müşteri tarafından verilmiş olan bilgilerinin doğruluğu Müşteri tarafından taahhüt edilmektedir.
   

MADDE – 2 SÖZLEŞME’NİN KURULMASI

 • MÜŞTERİ SÖZLEŞME’Yİ OKUDUĞUNU, ANLADIĞINI, HAKLARININ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN BİLİNCİNDE OLDUĞUNU KABUL EDER.

 • TARAFLAR, SÖZLEŞME İLE KARARLAŞTIRILAN EDİMLER ARASINDA HİÇBİR ORANSIZLIK BULUNMADIĞINI VE KARŞILIKLI EDİMLERİN İŞİN NİTELİĞİNE UYGUN OLDUĞUNU, SÖZLEŞME KONUSUNA GİREN İŞLEMLER KAPSAMINDA HERHANGİ BİR TECRÜBESİZLİKLERİNİN BULUNMADIĞINI KABUL EDERLER.

 • MÜŞTERİ, SÖZLEŞME KAPSAMINDA YER ALAN İŞLEMLERİN KENDİ MENFAATİNE UYGUN OLDUĞU KONUSUNDA TAM BİR KANAATE VARDIĞINI VE TÜM ŞARTLARA KENDİ ÖZGÜR İRADESİ İLE, HİÇBİR GÜÇLÜK VEYA SIKINTI İÇİNDE OLMADAN, DÜŞÜNEREK, İSTEYEREK VE BİLEREK UYACAĞINI KABUL EDER.

 • TARAFLAR, SÖZLEŞME’NİN HÜKÜMLERİNİN HAKSIZ ŞART SAYILABİLECEK BİR ÖZELLİK TAŞIMADIĞINI, MENFAATLER DENGESİ BAKIMINDAN BİR HAKSIZLIK OLMADIĞINI KABUL EDER.

 • İŞBU SÖZLEŞME HÜKÜMLERİ TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDEKİ HAKSIZ ŞARTLAR HAKKINDA YÖNETMELİK HÜKÜMLERİ UYARINCA HERHANGİ BİR HAKSIZ ŞART İÇERMEMEKTEDİR. HÜKÜMLER DÜRÜSTLÜK VE İYİNİYET KURALINA AYKIRILIK TEŞKİL ETMEMEKTE OLUP TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ MEVZUATA UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞTIR.

 • İŞBU SÖZLEŞME HÜKÜMLERİ TÜRK BORÇLAR KANUNU HÜKÜMLERİ DE DİKKATE ALINARAK HAZIRLANMIŞTIR. TÜRK BORÇLAR KANUNU’NUN 21. MADDESİNDE ÖNGÖRÜLEN BAĞLAYICILIK VE İÇERİK DENETİMİ MÜŞTERİ TARAFINDAN YAPILMIŞTIR. İŞBU SÖZLEŞME HÜKÜMLERİNDEN HİÇBİRİ İŞBU SÖZLEŞME’NİN NİTELİĞİNE VE İŞİN ÖZELLİĞİNE YABANCI (ŞAŞIRTICI ŞARTLAR) NİTELİK TAŞIMAZ. İŞBU SÖZLEŞME HÜKÜMLERİ AÇIK VE ANLAŞILIR BİR ŞEKİLDE YAZILMIŞ OLUP BİRDEN ÇOK ANLAMI İFADE ETMEMEKTEDİR.
   

MADDE – 3 KONU

İşbu Sözleşme’nin konusu; Müşteri’nin Şirket’e ait internet sitesi (“Platform”) üzerinden online ürün satışı amacı ile Müşteriler’in Şirket’e ait ürün ve hizmetleriyle ilgili bilgi almasını sağlamak için verilen hizmete (“Hizmet”) ilişkin olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, ilgili yönetmelik ve ilgili diğer yasal hükümler uyarınca Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesinden ibarettir.

MADDE – 4 ŞİRKET BİLGİLERİ

 • Unvan: Beğendik Abi Yiyecek İçecek Servisi Gıda Turizm Limited Şirketi

 • Adres: Cami Atik Mah. Tatar Cami Sok. No:12 Urla,İZMİR

 • Telefon: 0232 754 20 71

 • E-mail: infobegendikabi.com

 • Mersis numarası: 0160 0652 4140 00010
   

MADDE – 5 MÜŞTERİNİN (TÜKETİCİNİN) BİLGİLERİ

 • Adı/Soyadı/Unvanı:

 • Telefon:

 • E-mail:

MADDE – 6 SÖZLEŞME KONUSU HİZMET’E İLİŞKİN BİLGİLER

Sözleşme’nin tarihi, Hizmet’in türü ve gerçekleşme tarihi, satış bedeli, ödeme şekli ve ilgili detayları aşağıda belirtildiği gibidir:

 • Sözleşme Tarihi:

 • Hizmet Türü: Şirket’in Platform üzerinden Müşteri’ye yaptığı ürün satışı

 • Ürün Teslim Tarihi:

 •  
 •  

MADDE – 7 CAYMA HAKKI

Şirket’in şikayetlere ilişkin çözüm yöntemleri: Sözleşme konusu hizmet ile ilgili şikayetler, Şirket’in yukarıda belirtilen iletişim bilgileri aracılığıyla yapılabilir.

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği kapsamındaki tüketici sıfatını haiz alıcılar için cayma hakkı ve kullanımı:

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ilgili hükümleri uyarınca Alıcı, belirli bir tarihte yapılması gereken yiyecek-içecek tedarikine ilişkin sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz. İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin konusu, Ön Bilgilendirme Formu’nda nitelikleri açıklanan ürün de belirli bir tarihte yapılması gereken yiyecek-içecek tedariki kapsamına girdiğinden Alıcı, verdiği sipariş kendisine teslim edildikten sonra cayma hakkından faydalanamayacaktır.

Bununla birlikte Alıcı, verdiği sipariş teslimat aşamasına geçmeden önce siparişini iptal etmek için 0232 754 20 71 numaralı Beğendik Abi Yiyecek İçecek Servisi Gıda Turizm Limited Şirketi iletişim numarasından yardım alabilecektir.

MADDE – 8 MÜŞTERİ’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

8.1 Müşteri, Madde 6’da belirtilen Sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

8.2 Sözleşme konusu ürün, yasal 30 (otuz) günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için Müşteri’nin yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde Müşteri veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Şirket bu yükümlülüğüne aykırı davranır ise Müşteri, işbu Sözleşme’yi feshedebilir. Sözleşme’nin feshi durumunda, satıcı veya sağlayıcı, varsa teslimat masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri fesih bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14 (ondört) gün içinde tüketiciye ilgili mevzuat uyarınca belirlenen kanuni faiziyle birlikte geri ödemek ve varsa tüketiciyi borç altına sokan tüm kıymetli evrak ve benzeri belgeleri iade etmek zorundadır.

8.3. Müşteri, siparişi verdiği adreste bulunamaz ise siparişi kesinlikle başka bir adrese bırakılmayacaktır. Bu durumda Müşteri, kendisinin bulunmadığı bir adrese sipariş vermiş olması sebebiyle doğacak kanuni yükümlülükleri kabul etmek durumundadır.

8.4 Sözleşme konusu ürün, Müşteri’den başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Şirket sorumlu tutulamaz. 

8.5 Şirket, Sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun olarak teslim edilmesinden sorumludur. Haklı bir sebebe dayanmak şartıyla Şirket, Sözleşme’den doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan, Müşteri’ye eşit kalite ve fiyatta mal veya hizmet tedarik edebilir.

8.6 Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşme’nin elektronik ortamda teyit edilmesi ve Sözleşme konusu siparişin bedelinin ödenmesi şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Şirket işbu Sözleşme kapsamındaki ürün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

8.7 Şirket, malın Müşteri ya da Müşteri’nin taşıyıcı dışında belirleyeceği üçüncü bir kişiye teslimine kadar oluşan kayıp ve hasarlardan sorumludur.

8.8 Müşteri’nin Şirket’in belirlediği taşıyıcı dışında başka bir taşıyıcı ile malın gönderilmesini talep etmesi durumunda, malın ilgili taşıyıcıya tesliminden itibaren oluşabilecek kayıp ya da hasardan Şirket sorumlu değildir.

8.9 Şirket tarafından sunulan hizmet perakende satış kapsamında tüketiciye yöneliktir; Şirket, Müşteri’nin yeniden satış amacı bulunduğundan şüphe etmesi halinde işbu Sözleşme kurulmuş olsa dahi siparişi iptal etme ve ürünleri teslim etmeme hakkını saklı tutar.

MADDE – 9 ÜCRET İADESİ

Online ödeme yöntemi ile ödemesi yapılmış siparişlerle sınırlı olmak üzere Müşteri’ye ücret iadesi ancak;

 • Müşteri’nin adresinin Şirket’in gönderim alanı dışında olması nedeniyle siparişin zorunlu iptali;

 • Şirket tarafından siparişin hazırlanmadığı veya siparişin hazırlanmış olmasına rağmen Müşteri’nin talebi üzerine siparişin teslimata çıkmadan önce iptali ve Şirket tarafından iptal işleminin onaylamış olduğu hallerde;

 • Siparişin bir kısmının veya tamamının mevcut olmaması nedeniyle siparişin kısmen veya tamamen zorunlu iptali;

 • Sipariş edilen üründen memnun kalınmaması nedeniyle Şirket’in onayının alınmasının akabinde yapılan sipariş iptali; ve

 • Sipariş edilen ürünün teslimatının gecikmesi durumunda Şirket’in onayı üzerine yapılan iptal durumunda yapılacaktır. İptale konu siparişe ilişkin Şirket tarafından bir fiş veya fatura düzenlemiş ve bu Müşteri’ye teslim edilmiş ise Şirket’e iadesi gerekmektedir.

Şirket, yalnızca Müşteri’den kaynaklanan sebeplerden dolayı (örneğin Müşteri’nin sipariş verdiği adreste bulunamaması, yanlış adres bilgisi vermesi, siparişi teslim almaması gibi) ücret iadesi yapmama hakkını saklı tutar.

MADDE – 10 YETKİLİ MAHKEME

İşbu Sözleşme’den dolayı her türlü şikayet ve itirazlar, Ticaret Bakanlığı’nca her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlara göre Müşteri’nin veya Şirket’in ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ne veya Tüketici Mahkemesi’ne yapılabilecektir.